Obrazek na bloga Adwokat Frankowiczów adwokat z Warszawy Jakub Ryzlak. Tekst: Wygrywamy z BPH; Umowa kredytu nieważna; Odsetki od wezwania!
Po wyroku,  Pozwanie banku - korzyści

Wygrywamy z BPH

Wygrywamy z BPH! Po raz kolejny, tym razem Sąd Okręgowy w Gdańsku, wyrokiem z dnia 8 września 2023 r. ustalił, że umowa kredytu hipotecznego zawarta pomiędzy GE Money Bankiem S.A. a naszą klientką w 2008 roku, jest nieważna i zasądził zwrot zapłaconych kwot wraz z odsetkami od wezwania do zapłaty. Sprawę prowadzi adw. Jakub Ryzlak


Wyrok

Sąd Okręgowy w Gdańsku, I Wydział Cywilny (Ewa Karwowska, sygn. I C 1027/21) w dniu 8 września 2023 r. wydał wyrok w sprawie z powództwa naszych klientów, w którym:

  1. ustalił, że umowa kredytu zawarta pomiędzy GE Money Bankiem S.A. z siedzibą w Gdańsku a naszą klientką jest nieważna;
  2. zasądził od pozwanego Banku BPH S.A. łącznie 198.445,04 zł z odsetkami ustawowymi od wezwania do zapłaty;
  3. zasądził od pozwanego Banku BPH S.A. zwrot kosztów procesu.

Wyrok jest nieprawomocny. Sprawę prowadzi adw. Jakub Ryzlak.

Sprawa przed sądem I instancji trwała 29 miesięcy.


Analiza umowy kredytowej

Planujesz złożyć pozew przeciwko bankowi albo zostałeś pozwany – zapraszam Cię do mojej kancelarii w Warszawie. Możesz skonsultować się z nami także poprzez maila: jakub@pragaadwokaci.pl albo dzwoniąc pod numer 663-775-333

Pozdrawiam

Jakub Ryzlak
Adwokat Frankowiczów