• Grafika ilustrująca artykuł: Adwokat Frankowiczów Jakub Ryzlak
  Różne

  Adwokat Frankowiczów

  Uszanowanie! Miło mi Cię widzieć na stronie poświęconej pomocy prawnej dla osób, które zmagają się z kredytami w walucie obcej. To znaczy pseudokredytami, gdzie waluty obcej w chwili zawierania umowy nikt nie widział, a już na pewno nie mógł nią płacić. Czy zajmuję się tylko tym? Oczywiście, że nie. Chcesz mnie poznać? Zapraszam!

 • Obrazek na bloga Adwokat Frankowiczów adwokat z Warszawy Jakub Ryzlak. Tekst: Kolejna wygrana z Deutsche!; Sąd potwierdza Kredyt w Deutsche Bank Polska S.A. nie istnieje; Szczegóły na blogu
  Po wyroku,  Pozwanie banku - korzyści,  Pozywam bank

  Kolejna wygrana z Deutsche Bankiem

  Kolejna wygrana z Deutsche Bankiem! Tym razem kończymy w pierwszej instancji przed Sądem Okręgowym w Warszawie, sprawę przeciwko Deutsche Bank Polska, który wyrokiem z 24 października 2023 r. ustalił, że umowa kredytu naszej klientki zawarta w 2008 roku z Deutsche Bankiem jest nieważna. Sąd zasądził także zwrot wszystkich spłaconych rat kapitałowo-odsetkowych wraz z odsetkami od doręczenia pozwu bankowi. Niestety uwzględniono zarzut zatrzymania. Sprawę prowadzi adw. Jakub Ryzlak

 • Obrazek na bloga Adwokat Frankowiczów adwokat z Warszawy Jakub Ryzlak. Tekst: Koniec kradzieży odsetek w sprawach frankowych? Kolejny dobry wyrok TSUE w sprawach frankowych Wyrok C-140/22 przeciwko mBank S.A.
  Różne

  Koniec z kradzieżą odsetek w sprawach frankowych?

  Koniec z kradzieżą odsetek w sprawach frankowych? Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej po raz kolejny stanął w obronie konsumentów, z którą polskie sądy mają problemy. Tym razem stwierdził, że nie jest wymagane składanie przez konsumentów osobnych oświadczeń o świadomości skutków stwierdzenia nieważności umowy i wyrażania na tę nieważność zgody. Upada kolejny bastion oporu banków i w dłuższej perspektywie powinien zakończyć się proceder kradzieży odsetek. Tak przynajmniej wynika z ogłoszonego przed chwilą orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie C‑140/22 przeciwko mBankowi. Czekamy na więcej, z wypiekami na twarzach!

 • Obrazek na bloga Adwokat Frankowiczów adwokat z Warszawy Jakub Ryzlak. Tekst: Wygrywamy z BPH; Umowa kredytu nieważna; Odsetki od wezwania!
  Po wyroku,  Pozwanie banku - korzyści

  Wygrywamy z BPH

  Wygrywamy z BPH! Po raz kolejny, tym razem Sąd Okręgowy w Gdańsku, wyrokiem z dnia 8 września 2023 r. ustalił, że umowa kredytu hipotecznego zawarta pomiędzy GE Money Bankiem S.A. a naszą klientką w 2008 roku, jest nieważna i zasądził zwrot zapłaconych kwot wraz z odsetkami od wezwania do zapłaty. Sprawę prowadzi adw. Jakub Ryzlak

 • Obrazek na bloga Adwokat Frankowiczów adwokat z Warszawy Jakub Ryzlak. Tekst: Zabezpieczenie konsumenta, bank bez wynagrodzenia! Dwa bardzo dobre wyroki TSUE Treść wyroków w sprawach: C-520/21 C-287/22
  Pozwanie banku - korzyści,  Różne

  Zabezpieczenie konsumenta, bank bez wynagrodzenia!

  Zabezpieczenie konsumenta, bank bez wynagrodzenia! TSUE potwierdza stanowisko Rzecznika i wydaje dodatkowe bardzo dobre orzeczenie! Stało się to czego oczekiwaliśmy - dzisiejsze dwa orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości potwierdzają, że banki nie mają prawa do otrzymywania wynagrodzenia za korzystanie z kapitału, a sąd polski nie może odmówić zabezpieczenia jeśli jest to konieczne dla zapewnienia pełnej skuteczności orzeczenia. Tak wynika z ogłoszonych przed chwilą orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie C‑520/21 i C-287/22.

 • Obrazek na bloga Adwokat Frankowiczów adwokat z Warszawy Jakub Ryzlak. Tekst: Deutsche Bank przegrywa; Warszawski sąd potwierdza nieważność umowy; Odsetki od doręczenia pozwu bankowi
  Po wyroku,  Pozwanie banku - korzyści,  Pozywam bank

  Deutsche Bank przegrywa

  Deutsche Bank przegrywa z naszą kancelarią! Śpieszymy poinformować, że Sąd Okręgowy w Warszawie, XXVIII Wydział Cywilny (sędzia Robert Masznicz) wyrokiem z dnia 4 października 2022 r. ustalił, że umowa kredytu hipotecznego zawarta pomiędzy Deutsche Bank Polska S.A. a naszą klientką w 2008 roku jest nieważna i zasądził zwrot zapłaconych kwot wraz z odsetkami od doręczenia powództwa bankowi. Sprawę prowadzi adw. Jakub Ryzlak

 • Obrazek na bloga Adwokat Frankowiczów adwokat z Warszawy Jakub Ryzlak. Tekst: Bank BPH pokonany; Umowa kredytu hipotecznego nieważna; Odsetki od doręczenia pozwu bankowi
  Po wyroku

  Nieważność umowy BPH

  Nieważność umowy BPH. Sąd Okręgowy w Łodzi, wyrokiem z dnia 27 marca 2023 r. ustalił, że umowa kredytu hipotecznego zawarta pomiędzy GE Money Bankiem S.A. a naszymi klientami w 2008 roku, jest nieważna i zasądził zwrot zapłaconych kwot wraz z odsetkami od dnia doręczenia pozwu bankowi. Sprawę prowadzi adw. Jakub Ryzlak Wyrok Sąd Okręgowy w Łodzi, I Wydział Cywilny (Anna Gronkiewicz-Fastyn, sygn. I C 1180/20) w dniu 27 marca 2023 r. wydał wyrok w sprawie z powództwa naszych klientów, w którym: W sprawie powołany został biegły, ale jego opinia nie została wykorzystana. Wyrok jest nieprawomocny. Sprawę prowadzi adw. Jakub Ryzlak. Sprawa przed sądem I instancji trwała 32 miesiące. Analiza umowy…

 • Obrazek na bloga Adwokat Frankowiczów adwokat z Warszawy Jakub Ryzlak. Tekst: Banki bez wynagrodzenia za korzystanie z kapitału; Stanowisko Rzecznika Generalnego TSUW; Treść stanowiska Rzecznika Generalnego C-520/21
  Po wyroku,  Postępowanie sądowe,  Pozwał mnie bank,  Przygotowanie do sprawy

  Banki bez wynagrodzenia

  Banki bez wynagrodzenia za korzystanie z kapitału. Natomiast nic nie stoi na przeszkodzie, aby to konsument takie roszczenie formułował i żeby konsument żądał wynagrodzenia za korzystanie z kapitału! Tak wynika z ogłoszonego przed chwilą stanowiska Rzecznika Generalnego. Teraz czekamy, żeby Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej potwierdził to stanowisko, co zdarza się bardzo często.

 • Obrazek na bloga Adwokat Frankowiczów adwokat z Warszawy Jakub Ryzlak. Tekst: Nieważna umowa Nordei; Kolejny wyrok; Kredyt w Nordei nie istnieje; Szczegóły na blogu; Na zdjęciu: skuteczny adwokat Jakub Ryzlak
  Po wyroku,  Postępowanie sądowe,  Pozywam bank

  Nieważna umowa Nordei

  Nieważna umowa Nordei. Mniej więcej tak brzmiał kolejny nasz wyrok w sprawie kredytu frankowego przeciwko Powszechnej Kasie Oszczędności Bank Polski S.A., która przejęła kredyt po Nordei. Po raz kolejny udało nam się doprowadzić do stwierdzenia nieważności umowy z bankiem. Sąd doszedł do przekonania, że umowa kredytowa jest nieważna. Sprawę prowadził adw. Jakub Ryzlak