Obrazek na bloga Adwokat Frankowiczów adwokat z Warszawy Jakub Ryzlak. Tekst: Banki bez wynagrodzenia za korzystanie z kapitału; Stanowisko Rzecznika Generalnego TSUW; Treść stanowiska Rzecznika Generalnego C-520/21
Po wyroku,  Postępowanie sądowe,  Pozwał mnie bank,  Przygotowanie do sprawy

Banki bez wynagrodzenia

Banki bez wynagrodzenia za korzystanie z kapitału. Natomiast nic nie stoi na przeszkodzie, aby to konsument takie roszczenie formułował i żeby konsument żądał wynagrodzenia za korzystanie z kapitału! Tak wynika z ogłoszonego przed chwilą stanowiska Rzecznika Generalnego. Teraz czekamy, żeby Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej potwierdził to stanowisko, co zdarza się bardzo często.


Banki bez wynagrodzenia za korzystanie z kapitału

W dniu 16 lutego 2023 r. Rzecznik Generalny zaprezentował stanowisko w sprawie C-520/21. Poniżej jego treść:

1) Artykuł 6 ust. 1 i art. 7 ust. 1 dyrektywy Rady 93/13/EWG z dnia 5 kwietnia 1993 r. w sprawie nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich

należy interpretować w ten sposób, że:

nie stoją one na przeszkodzie wykładni sądowej prawa krajowego, zgodnie z którą w przypadku uznania, iż umowa kredytu zawarta przez konsumenta i bank jest od początku nieważna z powodu zawarcia w niej nieuczciwych warunków umownych, konsument, oprócz zwrotu pieniędzy zapłaconych na podstawie tej umowy oraz zapłaty odsetek ustawowych za opóźnienie od chwili wezwania do zapłaty, może w następstwie takiego uznania domagać się od banku także dodatkowych świadczeń.

Do sądu krajowego należy ustalenie, w świetle prawa krajowego, czy konsumenci mają prawo dochodzić tego rodzaju roszczeń, oraz, jeżeli tak jest, rozstrzygnięcie o ich zasadności.

2)      Artykuł 6 ust. 1 i art. 7 ust. 1 dyrektywy 93/13

należy interpretować w ten sposób, że:

stoją one na przeszkodzie wykładni sądowej prawa krajowego, zgodnie z którą w przypadku uznania, iż umowa kredytu zawarta przez konsumenta i bank jest od początku nieważna z powodu zawarcia w niej nieuczciwych warunków umownych, bank, oprócz zwrotu pieniędzy zapłaconych na podstawie tej umowy oraz zapłaty odsetek ustawowych za opóźnienie od chwili wezwania do zapłaty, może w następstwie takiego uznania domagać się od konsumenta także dodatkowych świadczeń.

Zobacz też: Ugoda z bankiem – czy warto?


Nasz komentarz do sprawy C-520/21

Kapitalne stanowisko Rzecznika Generalnego! Ze stanowiska płyną dwa wnioski:

  1. Banki bez wynagrodzenia za korzystanie z kapitału
  2. Konsument może żądać zapłaty wynagrodzenia za korzystanie z kapitału (ale czy je dostanie – zależy od polskiego sądu)

Prościej nie można tego ująć. Oznacza to tym samym, że jeden z głównych straszaków, którym posługiwały się banki właśnie kończy swój żywot. Nie można żądać wynagrodzenia za korzystanie z kapitału w oparciu o LIBOR, WIBOR, SARON czy widzimisię prezesa banku. Po prostu – nie.

Tym razem może się jednak okazać, że broń banków wycelowana w kredytobiorców wystrzeli bankom w twarz. Rzecznik twierdzi, że to konsument może wystąpić do banku z żądaniem o wynagrodzenie za korzystanie z kapitału. A przynajmniej nie jest to sprzeczne z prawem unijnym.

Z kolei roszczenia banków o wynagrodzenie za korzystanie z kapitału są już z tym prawem sprzeczne.

Przeczytaj też: Unieważnienie kredytu frankowego


Co z odsetkami dla konsumentów?

Ze stanowiska Rzecznika można wyczytać jeszcze jedną rzecz między wierszami. Otóż Rzecznik stwierdził, że zasądzenie odsetek ustawowych za opóźnienie od momentu wezwania do zapłaty nie jest sprzeczne z prawem unijnym. Może w końcu sądy otworzą oczy, że dobrze byłoby nie bawić się w ustawodawcę i stosować przepisy w ich literalnym brzmieniu?


Analiza umowy kredytowej

Planujesz złożyć pozew przeciwko bankowi albo zostałeś pozwany – zapraszam Cię do mojej kancelarii w Warszawie. Możesz skonsultować się z nami także poprzez maila: jakub@pragaadwokaci.pl albo dzwoniąc pod numer 663-775-333

Pozdrawiam

Jakub Ryzlak

19 komentarzy

Jeśli masz krótkie pytanie śmiało zadaj je w komentarzu - odpowiem, gdy tylko będę miał wolną chwilę!