• Obrazek na bloga Adwokat Frankowiczów adwokat z Warszawy Jakub Ryzlak. Tekst: Bank BPH pokonany; Umowa kredytu hipotecznego nieważna; Odsetki od doręczenia pozwu bankowi
    Po wyroku

    Nieważność umowy BPH

    Nieważność umowy BPH. Sąd Okręgowy w Łodzi, wyrokiem z dnia 27 marca 2023 r. ustalił, że umowa kredytu hipotecznego zawarta pomiędzy GE Money Bankiem S.A. a naszymi klientami w 2008 roku, jest nieważna i zasądził zwrot zapłaconych kwot wraz z odsetkami od dnia doręczenia pozwu bankowi. Sprawę prowadzi adw. Jakub Ryzlak Wyrok Sąd Okręgowy w Łodzi, I Wydział Cywilny (Anna Gronkiewicz-Fastyn, sygn. I C 1180/20) w dniu 27 marca 2023 r. wydał wyrok w sprawie z powództwa naszych klientów, w którym: W sprawie powołany został biegły, ale jego opinia nie została wykorzystana. Wyrok jest nieprawomocny. Sprawę prowadzi adw. Jakub Ryzlak. Sprawa przed sądem I instancji trwała 32 miesiące. Analiza umowy…