• Obrazek na bloga Adwokat Frankowiczów adwokat z Warszawy Jakub Ryzlak. Tekst: Kolejna wygrana z Deutsche!; Sąd potwierdza Kredyt w Deutsche Bank Polska S.A. nie istnieje; Szczegóły na blogu
  Po wyroku,  Pozwanie banku - korzyści,  Pozywam bank

  Kolejna wygrana z Deutsche Bankiem

  Kolejna wygrana z Deutsche Bankiem! Tym razem kończymy w pierwszej instancji przed Sądem Okręgowym w Warszawie, sprawę przeciwko Deutsche Bank Polska, który wyrokiem z 24 października 2023 r. ustalił, że umowa kredytu naszej klientki zawarta w 2008 roku z Deutsche Bankiem jest nieważna. Sąd zasądził także zwrot wszystkich spłaconych rat kapitałowo-odsetkowych wraz z odsetkami od doręczenia pozwu bankowi. Niestety uwzględniono zarzut zatrzymania. Sprawę prowadzi adw. Jakub Ryzlak

 • Obrazek na bloga Adwokat Frankowiczów adwokat z Warszawy Jakub Ryzlak. Tekst: Wygrywamy z BPH; Umowa kredytu nieważna; Odsetki od wezwania!
  Po wyroku,  Pozwanie banku - korzyści

  Wygrywamy z BPH

  Wygrywamy z BPH! Po raz kolejny, tym razem Sąd Okręgowy w Gdańsku, wyrokiem z dnia 8 września 2023 r. ustalił, że umowa kredytu hipotecznego zawarta pomiędzy GE Money Bankiem S.A. a naszą klientką w 2008 roku, jest nieważna i zasądził zwrot zapłaconych kwot wraz z odsetkami od wezwania do zapłaty. Sprawę prowadzi adw. Jakub Ryzlak

 • Obrazek na bloga Adwokat Frankowiczów adwokat z Warszawy Jakub Ryzlak. Tekst: Deutsche Bank przegrywa; Warszawski sąd potwierdza nieważność umowy; Odsetki od doręczenia pozwu bankowi
  Po wyroku,  Pozwanie banku - korzyści,  Pozywam bank

  Deutsche Bank przegrywa

  Deutsche Bank przegrywa z naszą kancelarią! Śpieszymy poinformować, że Sąd Okręgowy w Warszawie, XXVIII Wydział Cywilny (sędzia Robert Masznicz) wyrokiem z dnia 4 października 2022 r. ustalił, że umowa kredytu hipotecznego zawarta pomiędzy Deutsche Bank Polska S.A. a naszą klientką w 2008 roku jest nieważna i zasądził zwrot zapłaconych kwot wraz z odsetkami od doręczenia powództwa bankowi. Sprawę prowadzi adw. Jakub Ryzlak

 • Obrazek na bloga Adwokat Frankowiczów adwokat z Warszawy Jakub Ryzlak. Tekst: Bank BPH pokonany; Umowa kredytu hipotecznego nieważna; Odsetki od doręczenia pozwu bankowi
  Po wyroku

  Nieważność umowy BPH

  Nieważność umowy BPH. Sąd Okręgowy w Łodzi, wyrokiem z dnia 27 marca 2023 r. ustalił, że umowa kredytu hipotecznego zawarta pomiędzy GE Money Bankiem S.A. a naszymi klientami w 2008 roku, jest nieważna i zasądził zwrot zapłaconych kwot wraz z odsetkami od dnia doręczenia pozwu bankowi. Sprawę prowadzi adw. Jakub Ryzlak Wyrok Sąd Okręgowy w Łodzi, I Wydział Cywilny (Anna Gronkiewicz-Fastyn, sygn. I C 1180/20) w dniu 27 marca 2023 r. wydał wyrok w sprawie z powództwa naszych klientów, w którym: W sprawie powołany został biegły, ale jego opinia nie została wykorzystana. Wyrok jest nieprawomocny. Sprawę prowadzi adw. Jakub Ryzlak. Sprawa przed sądem I instancji trwała 32 miesiące. Analiza umowy…

 • Obrazek na bloga Adwokat Frankowiczów adwokat z Warszawy Jakub Ryzlak. Tekst: Banki bez wynagrodzenia za korzystanie z kapitału; Stanowisko Rzecznika Generalnego TSUW; Treść stanowiska Rzecznika Generalnego C-520/21
  Po wyroku,  Postępowanie sądowe,  Pozwał mnie bank,  Przygotowanie do sprawy

  Banki bez wynagrodzenia

  Banki bez wynagrodzenia za korzystanie z kapitału. Natomiast nic nie stoi na przeszkodzie, aby to konsument takie roszczenie formułował i żeby konsument żądał wynagrodzenia za korzystanie z kapitału! Tak wynika z ogłoszonego przed chwilą stanowiska Rzecznika Generalnego. Teraz czekamy, żeby Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej potwierdził to stanowisko, co zdarza się bardzo często.

 • Obrazek na bloga Adwokat Frankowiczów adwokat z Warszawy Jakub Ryzlak. Tekst: Nieważna umowa Nordei; Kolejny wyrok; Kredyt w Nordei nie istnieje; Szczegóły na blogu; Na zdjęciu: skuteczny adwokat Jakub Ryzlak
  Po wyroku,  Postępowanie sądowe,  Pozywam bank

  Nieważna umowa Nordei

  Nieważna umowa Nordei. Mniej więcej tak brzmiał kolejny nasz wyrok w sprawie kredytu frankowego przeciwko Powszechnej Kasie Oszczędności Bank Polski S.A., która przejęła kredyt po Nordei. Po raz kolejny udało nam się doprowadzić do stwierdzenia nieważności umowy z bankiem. Sąd doszedł do przekonania, że umowa kredytowa jest nieważna. Sprawę prowadził adw. Jakub Ryzlak

 • Obrazek na bloga Adwokat Frankowiczów adwokat z Warszawy Jakub Ryzlak. Tekst: Wygrana z Deutsche!; Kredyt w Deutsche nie istnieje; Odsetki od doręczenia pozwu bankowi
  Po wyroku,  Pozwanie banku - korzyści,  Pozywam bank

  Wygrana z Deutsche Bankiem

  Wygrana z Deutsche Bankiem! Nie zwalniamy tempa wygrywając sprawę przed Sądem Okręgowym w Warszawie, który wyrokiem z 21 grudnia 2022 r. ustalił, że umowa kredytu naszej klientki zawarta w 2008 roku z Deutsche Bankiem jest nieważna. Sąd zasądził także zwrot wszystkich spłaconych rat kapitałowo-odsetkowych wraz z odsetkami od doręczenia pozwu bankowi. Sprawę prowadzi adw. Jakub Ryzlak

 • Obrazek na bloga Adwokat Frankowiczów adwokat z Warszawy Jakub Ryzlak. Tekst: Nieważna umowa Nordei z 2011 roku; Sąd potwierdził wadliwość umowy z 2011 roku; Walka o zabrane odsetki trwa!
  Po wyroku,  Pozwanie banku - korzyści,  Pozywam bank

  Nieważna umowa Nordei z 2011 roku

  Nieważna umowa Nordei z 2011 roku! Tym razem kończymy w pierwszej instancji przed Sądem Okręgowym w Warszawie, sprawę przeciwko Powszechnej Kasie Oszczędności Bank Polski S.A., która przejęła kredyt po Nordei. Sąd w pełni przychylił się do naszych argumentów, uznając że stosunek prawny wynikający z umowy nie istnieje. Ponadto zasądził na rzecz naszej klientki zwrot wszystkich uiszczonych przez lata rat kapitałowo-odsetkowych. Sprawę prowadził adw. Jakub Ryzlak

 • Obrazek na bloga Adwokat Frankowiczów adwokat z Warszawy Jakub Ryzlak. Tekst: Rekordowa wygrana z Raiffeisenem! Umowa nieważna; Kredyt po spłacie; Prawie 2,5 mln dla naszych klientów!; Szczegóły na blogu; Na zdjęciu: warszawski adwokat Jakub Ryzlak
  Po wyroku,  Postępowanie sądowe,  Różne

  Rekordowa wygrana z Raiffeisenem

  Rekordowa wygrana z Raiffeisenem padła łupem naszej kancelarii. Sąd w całości uwzględnił nasz pozew i stwierdził nieważność umowy zawartej przez naszego klienta z dawnym Raiffeisen Polbank. Zwycięstwo cieszy tym bardziej, że sąd przyznał nam w 100% rację i zasądził na rzecz naszych klientów ponad 2.500.000 zł plus koszty procesu. Sprawę prowadził adw. Jakub Ryzlak