Obrazek na bloga Adwokat Frankowiczów adwokat z Warszawy Jakub Ryzlak. Tekst: Deutsche Bank przegrywa; Warszawski sąd potwierdza nieważność umowy; Odsetki od doręczenia pozwu bankowi
Po wyroku,  Pozwanie banku - korzyści,  Pozywam bank

Deutsche Bank przegrywa

Deutsche Bank przegrywa z naszą kancelarią! Śpieszymy poinformować, że Sąd Okręgowy w Warszawie, XXVIII Wydział Cywilny (sędzia Robert Masznicz) wyrokiem z dnia 4 października 2022 r. ustalił, że umowa kredytu hipotecznego zawarta pomiędzy Deutsche Bank Polska S.A. a naszą klientką w 2008 roku jest nieważna i zasądził zwrot zapłaconych kwot wraz z odsetkami od doręczenia powództwa bankowi. Sprawę prowadzi adw. Jakub Ryzlak


Wyrok

Sąd Okręgowy w Warszawie, XXVIII Wydział Cywilny (Robert Masznicz, sygn. XXVIII C 5358/22) w dniu 4 października 2022 r. wydał wyrok w sprawie z powództwa naszej klientki. Deutsche Bank przegrywa po raz kolejny, a w wyroku sąd:

  1. ustalił, że umowa kredytu zawarta pomiędzy Deutsche Bank Polska S.A. a naszą klientką jest nieważna;
  2. zasądził od Deutsche Bank Polska S.A. łącznie 47.468,23 zł i 201.292,63 CHF z odsetkami ustawowymi od doręczenia powództwa bankowi;
  3. zasądził od pozwanego banku zwrot kosztów procesu.

Wyrok jest nieprawomocny. Sprawę prowadzi adw. Jakub Ryzlak.

Sprawa przed sądem I instancji trwała 29 miesięcy.


Analiza umowy kredytowej

Planujesz złożyć pozew przeciwko bankowi albo zostałeś pozwany – zapraszam Cię do mojej kancelarii w Warszawie. Możesz skonsultować się z nami także poprzez maila: jakub@pragaadwokaci.pl albo dzwoniąc pod numer 663-775-333

Pozdrawiam

Jakub Ryzlak
Adwokat Frankowiczów