Obrazek na bloga Adwokat Frankowiczów adwokat z Warszawy Jakub Ryzlak. Tekst: Rekordowa wygrana z Raiffeisenem! Umowa nieważna; Kredyt po spłacie; Prawie 2,5 mln dla naszych klientów!; Szczegóły na blogu; Na zdjęciu: warszawski adwokat Jakub Ryzlak
Po wyroku,  Postępowanie sądowe,  Różne

Rekordowa wygrana z Raiffeisenem

Rekordowa wygrana z Raiffeisenem padła łupem naszej kancelarii. Sąd w całości uwzględnił nasz pozew i stwierdził nieważność umowy zawartej przez naszego klienta z dawnym Raiffeisen Polbank. Zwycięstwo cieszy tym bardziej, że sąd przyznał nam w 100% rację i zasądził na rzecz naszych klientów ponad 2.500.000 zł plus koszty procesu. Sprawę prowadził adw. Jakub Ryzlak


Rekordowa wygrana z Raiffeisenem

W dniu 14 lipca 2021 r. przed Sądem Okręgowym w Warszawie (XXV Wydział Cywilny) zapadł wyrok w sprawie naszych klientów przeciwko Raiffeisen Bank International AG w Wiedniu (sygn. XXV C 455/19). Sąd (sędzia Elżbieta Lucyna Mojsa) stwierdził nieważność umowy kredytowej i zasądził kwotę 54.420,11 zł i 457.498,57 CHF wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od 26 kwietnia 2018 r. do dnia zapłaty. Na dzień dzisiejszy powyższa kwota stanowi równowartość prawie 2.500.000 zł (i nadal rośnie, ze względu na naliczane odsetki), nie licząc kosztów sądowych, które bank musi w pełnej wysokości zwrócić byłym już kredytobiorcom. Wyrok jest nieprawomocny.

Sprawę prowadził adw. Jakub Ryzlak

Zobacz też: Co jest korzystniejsze – odfrankowienie czy unieważnienie umowy?

Sprawa trwała 3 lata, ale patrząc na jej wynik – bez wątpienia było warto tyle czekać.


Stan faktyczny i przebieg postępowania

Nasi klienci zawarli w dniu 25 kwietnia 2008 r. umowę kredytową z dawnym Polbankiem (obecnie Raiffeisen Bank International AG w Wiedniu). Kredyt był od początku kredytem indeksowanym do franka szwajcarskiego. W 2016 roku, chcąc uwolnić się od toksycznego produktu, kredytobiorcy spłacili cały kredyt. Dwa lata później postanowili powierzyć nam swoją sprawę i wytoczyć proces bankowi.

Przeczytaj też: Pozwanie banku po spłacie kredytu

Pozew został złożony 19 czerwca 2018 r.

W pozwie i kolejnych pismach procesowych zarzuciliśmy nie tylko szereg wadliwości jakimi dotknięta była sama umowa, ale także nieuczciwe postępowanie ze strony banku polegające na przerzuceniu całego ryzyka kursowego na naszych klientów.

W toku sprawy przesłuchaliśmy pracownika banku i naszych klientów, którzy opowiedzieli sądowi jak wyglądał proces zawierania umowy.

Sprawdź też: jak zeznawać na sprawie frankowej?

Sąd dopuścił też dowód z opinii biegłego, który potwierdził prawidłowość przedstawionych przez nas wyliczeń.

W międzyczasie doszło do zawieszenia i wznowienia postępowania. Po czterech rozprawach Sąd był gotowy na wydanie wyroku.


Treść i uzasadnienie wyroku

Jak już pisałem Sąd przyznał nam 100% racji i stwierdził nieważność umowy, zasądzając na rzecz naszych klientów kwotę 54.420,11 zł i 457.498,57 CHF wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie, co oznacza, że klienci odzyskają prawie 2.500.000 zł, nie licząc kosztów sądowych, które bank musi w pełnej wysokości zwrócić swoim byłym klientom. Jest to rekordowa wygrana z Raiffeisenem.

Ustne uzasadnienie wyroku było dość lakoniczne. Sąd potwierdził, że umowa kredytowa zawierała klauzule abuzywne, które należało wyeliminować z umowy. Zdaniem Sądu taka eliminacja części postanowień spowodowałoby zmianę charakteru umowy i w tak zmienionym kształcie nie mogłaby funkcjonować. Właśnie dlatego należało stwierdzić, że umowa była od początku nieważna.

Jednocześnie Sąd potwierdził, że nasi klienci nie mieli świadomości działania mechanizmu indeksacji, a umowa nie precyzowała według jakich kryteriów i czynników bank miał ustalać kurs kupna i sprzedaży CHF. Tym samym bank przyznał sobie w tym zakresie pełną dowolność. Nie miał dla Sądu znaczenia fakt, że klienci spłacili kredyt w całości. I słusznie.

W dalszej części uzasadnienia Sąd stanął na stanowisku, że zastosowanie ma teoria dwóch kondykcji, czyli przy nieważności umowy każda ze stron posiada do drugiej roszczenie o zwrot wszystkich zapłaconych drugiej stronie kwot. Ujmując to prościej – bank ma zwrócić klientom wszystko to co od nich otrzymał, niezależnie od tego ile środków im przekazał.

Sprawdź też: Co jest korzystniejsze – odfrankowienie czy unieważnienie umowy?


Analiza umowy kredytowej

Jeśli chcesz – możemy zapoznać się także z Twoją umową i powiedzieć Ci czy możesz odzyskać swoje pieniądze. Mimo podobnego mechanizmu – każda sprawa jest inna. Musimy sprawdzić czy warto przygotować pismo do banku, a potem wytoczyć bankowi sprawę. Jeżeli zastanawiasz się czy Twoja umowa zawiera takie postanowienia, które dają podstawę do unieważnienia czy odfrankowienia kredytu – prześlij nam na adres kontakt@pragaadwokaci.pl swoją umowę do analizy, a my powiemy Ci co możesz uzyskać od banku. Możesz skonsultować się z nami także dzwoniąc pod numer 663-775-333


Jeśli myślisz nad złożeniem pozwu przeciwko bankowi albo zostałeś pozwany – zapraszam Cię serdecznie do mojej kancelarii w Warszawie. Możesz skonsultować się z nami także poprzez maila: jakub@pragaadwokaci.pl albo dzwoniąc pod numer 663-775-333

Pozdrawiam

Jakub Ryzlak
Adwokat Frankowiczów

45 komentarzy

Jeśli masz krótkie pytanie śmiało zadaj je w komentarzu - odpowiem, gdy tylko będę miał wolną chwilę!