Obrazek na bloga Adwokat Frankowiczów adwokat z Warszawy Jakub Ryzlak. Tekst: Nieważna umowa Nordei z 2011 roku; Sąd potwierdził wadliwość umowy z 2011 roku; Walka o zabrane odsetki trwa!
Po wyroku,  Pozwanie banku - korzyści,  Pozywam bank

Nieważna umowa Nordei z 2011 roku

Nieważna umowa Nordei z 2011 roku! Tym razem kończymy w pierwszej instancji przed Sądem Okręgowym w Warszawie, sprawę przeciwko Powszechnej Kasie Oszczędności Bank Polski S.A., która przejęła kredyt po Nordei. Sąd w pełni przychylił się do naszych argumentów, uznając że stosunek prawny wynikający z umowy nie istnieje. Ponadto zasądził na rzecz naszej klientki zwrot wszystkich uiszczonych przez lata rat kapitałowo-odsetkowych. Sprawę prowadził adw. Jakub Ryzlak


Wyrok

Sąd Okręgowy w Warszawie, XXVIII Wydział Cywilny (Piotr Grenda, sygn. XXVIII C 2334/21) w dniu 30 września 2022 r. wydał wyrok w sprawie z powództwa naszej klientki, w którym:

  1. ustalił, że umowa kredytu Nordea-Habitat zawarta pomiędzy naszą klientką a bankiem jest nieważna;
  2. zasądził od pozwanego banku łącznie 77.676,90 zł i 118.955,89 CHF z odsetkami ustawowymi od złożenia przez klientkę oświadczenia o świadomości skutków nieważności złożonego na rozprawie;
  3. zasądził od banku zwrot kosztów procesu.

W zakresie, w którym sąd oddalił powództwo (o odsetki od chwili wezwania do zapłaty do złożenia oświadczenia na rozprawie) składać będziemy apelację. Co jednak najistotniejsze, a o to często pytają nasi klienci mamy to – nieważna umowa Nordei z 2011 roku!

Wyrok jest nieprawomocny. Sprawę prowadzi adw. Jakub Ryzlak.

Sprawa przed sądem I instancji trwała 17 miesięcy.


Odsetki nadal problematyczne

Mimo, że wyrok jest pozytywny to jednak Sąd pozbawił klienta odsetek od dnia wezwania do pouczenia. Na dzień dzisiejszy to strata ponad 70.000 zł. Nie zgadzamy się z rozstrzygnięciem w tym zakresie, dlatego będziemy składać apelację.

Niestety niekiedy Sądy “ratują” banki pozbawiając klienta odsetek. To dla banków jasny sygnał, żeby przedłużać postępowania jak tylko się da, bo pomimo widma przegranej – nie będą ponosiły konsekwencji toczących się w nieskończoność postępowań. Nie ma na to naszej zgody. Czas na apelację i postępowanie przed sądem II instancji.


Analiza umowy kredytowej

Planujesz złożyć pozew przeciwko bankowi albo zostałeś pozwany – zapraszam Cię do mojej kancelarii w Warszawie. Możesz skonsultować się z nami także poprzez maila: jakub@pragaadwokaci.pl albo dzwoniąc pod numer 663-775-333

Pozdrawiam

Jakub Ryzlak
Adwokat Frankowiczów