Obrazek na bloga Adwokat Frankowiczów adwokat z Warszawy Jakub Ryzlak. Tekst: Wygrana z Deutsche!; Kredyt w Deutsche nie istnieje; Odsetki od doręczenia pozwu bankowi
Po wyroku,  Pozwanie banku - korzyści,  Pozywam bank

Wygrana z Deutsche Bankiem

Wygrana z Deutsche Bankiem! Nie zwalniamy tempa wygrywając sprawę przed Sądem Okręgowym w Warszawie, który wyrokiem z 21 grudnia 2022 r. ustalił, że umowa kredytu naszej klientki zawarta w 2008 roku z Deutsche Bankiem jest nieważna. Sąd zasądził także zwrot wszystkich spłaconych rat kapitałowo-odsetkowych wraz z odsetkami od doręczenia pozwu bankowi. Sprawę prowadzi adw. Jakub Ryzlak


Wyrok

Sąd Okręgowy w Warszawie, II Wydział Cywilny (Anna Bonkowska, sygn. II C 1813/21) w dniu 21 grudnia 2022 r. wydał wyrok w sprawie z powództwa naszej klientki, w którym:

  1. ustalił, że umowa kredytu jest nieważna;
  2. zasądził od pozwanego banku łącznie 44.131,03 zł i 150.366,01 CHF z odsetkami ustawowymi od doręczenia bankowi pozwu i modyfikacji;
  3. zasądził od banku zwrot kosztów procesu.

Wygrana z Deutsche Bankiem stała się faktem.

Wyrok jest nieprawomocny. Sprawę prowadzi adw. Jakub Ryzlak.

Sprawa przed sądem I instancji trwała 31 miesięcy.


Analiza umowy kredytowej

Planujesz złożyć pozew przeciwko bankowi albo zostałeś pozwany – zapraszam Cię do mojej kancelarii w Warszawie. Możesz skonsultować się z nami także poprzez maila: jakub@pragaadwokaci.pl albo dzwoniąc pod numer 663-775-333

Pozdrawiam

Jakub Ryzlak
Adwokat Frankowiczów